7 ናይ ምዝሓል ሕርቃን ተክኒክ techniques

Home Forums 7 ናይ ምዝሓል ሕርቃን ተክኒክ techniques

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #190

  ከም ሰብ መጠን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ሕርቃን ንወድቅ። ሕርቃን ምስዘጋጥም ኣእምሮና ብስምዒት ስለዝግዛእ ብትኽክል ሓስብና ከነተግብር ኣጸጋሚ ኾይኑ፡ ክምኡ ድማ እንወስዶ ስጉምቲ ዘጣዓስ ክኸውን ይኽእል።

  ሕርቃን ሓይሊ energy እዩ። ብሆርሞን hormone ዘተሰነየ ሰውነታውን ስምዒታውን ማዕበል ይፈጥር። እቲ ኣብ ግዜ ሕርቃን ዝብገስ ሆርሞን ኣብ ጊዜ መጥቃዕቲ ዝፍጠር ኮይኑ ኣብ ድሕነትና ዓቢ ግደ ይጻወት። ክሳብ 15 ደቂቅ ክዕብለለና እውን ይኽእል።

  እንተኾነ ኣቀዲምና ንጠንቅታት ሕርቃን ተቀሪብና ክንጸንሕ እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ። ኣብ ክንዲ ተቐዳዲምና ኣብ ዝርርብ ወይ ተግባር ምእታው፡ ርግእ ኢልና ክንዝሕል እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ። ነዚ ንምትግባር ካብዚ ዝስዕብ ተክኒካት ክንጥቀም ንኽእል፡

  1. ዓሚቅ ትንፋስ ምስሓብ፤ እኹል ኦክስጂን ብምውሳድ ሓንጎልና ናብ ንቡር ብምምላስ  ኣብ ክንዲ እቲ ሕርቃን ዝቋጻጸረና ንሕና ክንቃጻጸሮ ንጅምር።
  2. ነቲ ዘለና ስምዒት ምስማይ፤ “እዚ ዝስማዓኒ ዘሎ  ስምዒት ሕርቃን እዩ”  ብምባል ንምቁጽጻሩ ይቀለልና። ዘልኻዮ ስምዒት ምፍላጥ፡ ሓደ ካብቲ ብስምዒታዊ ብልሓት emotional intelligence ዝፍለጥ መሰረታዊ ኽእለት እዩ። ምቁጽጻር ስምዒት ከኣ እቲ  ስዒቡ ዝመጽእብርኽ ዝበለ ክእለት እዩ።
  3. ካብ ዓሰርተ ናብ ሓደ ምፍቃድ count down ካብ ምልኪ ስምዒት  ከውጽኣና ይኽእል፡ ንምቁጽጻሩ ድማ ይሕግዘና።
  4. ተስቢሕ ንገብር፡ ወይ ነተን ንፈትወን ዱዓና ማለት ጸሎትና ንደጋግም። እዚ ምስ ግዜ ከም ልምዲ ኮይኑ ሕርቃን ምስ እናኽጅምር ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝነቅል ኣውቶማቲካዊ ተግባር ይህልወና።
  5. ውዱእ ምግባር ፡ ገለ ኣካላትካና ብማይ ንሓጽብ። ሕርቃን ሓዊ ካብ ኮነ ማይ ከጥፍኦ እዩ።
  6. ናይ ኣላላዊ ሃለዋት ምቕያር፡ ማለት፡ ጠጠው ኢልና እንተ ኔርና ኮፍ ንብል ፡ ኮፍ ኢልና እንተጸኒሕና ብጎቦ ንኸውን  (ሓዲስ)። እዚ ነቲ ተገቲሩ ዝጸንሐ ጅማውቲ ዘዛኒ ጥበብ እዩ።

  ብኣውቶ ጀኒክ ትረይኒንግ autogenic training ዝፍለጥ ናይ ርግኣት relaxation ተክኒክ ፡ ንሰውነትና ናይ ኣውቶማቲካዊ ናይ ምርግጋእ ተኽእሎ  ዝህብ ኮይኑ ካብ ዘይጥጡሕ ስምዒት ናብ ርግኣት ከሰጋግረና ዝኽእል ኣገባብ እዩ።

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.